आमच्या संस्थेमध्ये महाराष्ट्र ज्ञान महामंडळ मर्यादित म्हणजेच MKCL चे पुढील अभ्यासक्रम उपलब्ध आहे.

 

1)      MSCIT:- (MSBTE व MKCL यांचे Certificate मिळते.)

 

2)      MKCL WAVE Courses:- (World-Class Academy For Vocational Excellence) यामध्ये पुढील Courses चा समावेश आहे. हे सर्व Courses MKCL च्या माध्यमातून चालवले जातात. यांना YCOUM (Yashwantrao Chavan Open University of Maharashtra) यांचे Certificate मिळते.

 1. WAVE Certificate in Image Editing
 2. WAVE Certificate in Content Illustration
 3. WAVE Certificate in Web Designing
 4. WAVE Certificate in 2D-Animation
 5. WAVE Certificate in Video Editing
 6. WAVE Certificate in Computer Aided Design (CAD)
 7. WAVE Certificate in Programing in C and C++
 8. WAVE Certificate in MSACIT (Maharashtra State Advanced Certificate in Information Technology)
 9. WAVE Certificate in Financial Accounting
 10. WAVE Certificate in Personal Financial Accounting (Basic)
 11. WAVE Certificate in WAVE CIT- (World-Class Academy For Vocational Excellence - Certificate in Information)

 

3)      MKCL Klic Diploma (gateway to knowledge lit careers):-या मध्ये पुढील Roll Based Courses चा समावेश आहे. या द्वारे आपण करिअर उपयोगी कौशल्य शिकून कोणत्याही क्षेत्रात Expert बनू शकता. याला MKCL आणि YCOUM (Yashwantrao Chavan Open University of Maharashtra) यांचे Certificate मिळते.

चे Certificate मिळते.

a)      Klic Diploma in Small Business Management (SBM)

b)      Klic Diploma in Creative Digital Arts (CDA)

c)      Klic Diploma in Banking and Finance Insurance Track (BFSIT)

d)      Klic Diploma in Hardware & Networking (HN)

 

4)      MKCL Mastering JEE Practice Test Series for 11th & 12th Class(Science Branch):- या मध्ये सर्व विषयांच्या परीक्षा Online सोडवता येतात. Engineering व Medical च्या परीक्षेत या द्वारे विद्यार्थी आपला Performace सुधारून चांगले Marks घेऊ शकतात. तसेच याचा Result विद्यार्थी लगेच संगणकावर बघू शकतो.

 

5)      MKCL MFS (Mastering Finishing Schools):- या Course मध्ये विद्यार्थी B.A. in Service Administrator ही पदवी मिळवू शकतो. याला YCOUM (Yashwantrao Chavan Open University of Maharashtra) यांचे Certificate मिळते.

6)      MKCL MOM (Maharashtra Olympiad Movement):- या Course मध्ये Std.5 ते Std.10 च्या विद्यार्थ्यांना Science & Mathamatics अशा विषयांमध्ये Expert बनवण्यासाठी व माहिती तंत्रज्ञानमध्ये अग्रेसर होण्यासाठी हा Course उपयोगी पडतो.